PRIMARIA COMUNEI SENDRICENI

Judetul Botosani

BUGET

   
    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Bugetul local - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de functionare - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de dezvoltare - pe anul 2011
» Lista de investitii - pe anul 2011
» Bilant 2 - comuna Sendriceni - pe anul 2010
» Bilant 3 - comuna Sendriceni - pe anul 2010
» Bilant - comuna Sendriceni - la data de 31.12.2010
» Contul de executie bugetara -
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2010
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la data de 31.12.2010
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2010
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2010
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.12.2010
» Situatie financiara - Total judet
» Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale - la data de 31.12.2010
» Indicatori buget local - Venituri - trimestrul II 2011
» Indicatori buget local - Cheltuieli - trimestrul II 2011
» Plati restante - la data de 31 martie 2011
» Plati restante - la data de 30 iunie 2011
» Situatii financiare - trimestrul II 2011
» Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sendriceni - pe anul 2012
» Aviz buget - pe anul 2012
» Bugetul local - pe anul 2012
» Bugetul local - Sectiunea de Dezvoltare - pe anul 2012
» Bugetul local - Sectiunea de Functionare - pe anul 2012
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2012
» Situatie financiara com. Sendriceni, jud. Botosani - la data de 31.12.2011
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2012
» Dare de seama - la data de 30.06.2012
» Bugetul centralizat al institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - la data de 30.06.2012
» Buget rectificat - la data de 30.06.2012
» Bugetul local rectificat - Sectiune de Functionare - la data de 30.06.2012
» Bugetul local rectificat - Sectiune de Functionare - Autofinantate - la data de 30.06.2012
» Bugetul local rectificat - Sectiune de Dezvoltare - la data de 30.06.2012
» Bugetul local rectificat - Sectiune de Dezvoltare - Autofinantate - la data de 30.06.2012
» Bugetul local rectificat - la data de 26.02.2013
» Bilant - la data de 31.12.2012
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2012
» Plati restante - la data de 31.12.2012
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2012
» Situatia activelor fixe - Amortizabile
» Situatia activelor fixe - Neamortizabile
» Disponibil din mijloace cu destinatie Speciala - la data de 31.12.2012
» Veniturile si Cheltuielile Bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale - la data de 31.12.2012
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.12.2012
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - la data de 31.12.2012
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - venituri - Sectiunea de dezvoltare anul 2012
» Contul de executie al bugetului local - venituri - Sectiunea de functionare anul 2012
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare anul 2012
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - Sectiunea de functionare anul 2012
» Detalierea cheltuielilor Institutii Publice - Sectiunea de dezvoltare anul 2012
» Detalierea cheltuielilor Institutii Publice - Sectiunea de functionare anul 2012
» Contul de executie al Institutiilor Publice - venituri - Sectiunea de dezvoltare anul 2012
» Contul de executie al Institutiilor Publice - venituri - Sectiunea de functionare anul 2012
» Contul de executie al bugetului local - Venituri 2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli 2012
» Contul de executie al Institutiilor publice - Venituri 2012
» Contul de executie al Institutiilor Publice - Cheltuieli 2012
» Propuneri buget - anul 2013
» Bugetul Local - pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016
» Bugetul Local - pe anul 2013 - Sectiunea de functionare
» Bugetul Local - pe anul 2013 - Sectiunea de dezvoltare
» Bilant - la data de 31.03.2013
» Biliant - 30.06.2013
» Bugetul local pe anul 2013 - sectiunea de functionare
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare 30.06.2013
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare 30.06.2013
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare 30.06.2013
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare 30.06.2013
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de deazvoltare 30.06.2013
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare 30.06.2013
» Detalierea cheltuielilor - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - sectiunea de finantare 30.06.2013
» Detalierea cheltuielilor - institutii publice finantate din venituti proprii si subventii din bugetul local - sectiunea de dezvoltare 30.06.2013
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 30.06.2013
» Indicatori 02 -
» Indicatori 10 -
» Indicatori v02 -
» Indicatori v10 -
» Rezultat -
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 30.06.2013
» Situatia fluxurilor de trezorerie 30.06.2013 03 -
» Situatia fluxurilor de trezorerie 30.06.2013 04 -
» Situatia fluxurilor de trezorerie la data de - 30.06.2013
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la 30.09.2013
» Sinteza platilor restante si arieratelor - la 30.09.2013
» Indicatori plati restante -
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la 30.09.2013
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la 30.09.2013
» Anexa 0 -
» Anexa 33 -
» Balanta -
» Bilant - la 30.09.2013
» Indicatori 02 -
» Indicatori 10 -
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare 30.09.2013
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de functionare 30.09.2013
» Detalierea cheltuielilor Institutii Publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetl local - Sectiunea de dezvoltare 30.09.2013
» Detalierea cheltuielilor Institutii Publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Sectiunea de functionare 30.09.2013
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la 30.09.2013
» Situatia fluxurilor de trezorerie - Indicatori 03 - la 30.09.2013
» Situatia fluxurilor de trezorerie - Indicatori 04 - la 30.09.2013
» Contul de rezultat petrimonial - la 30.09.2013
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare 30.09.2013
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de functionare 30.09.2013
» Indicatori V02 -
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare 30.09.2013
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - Sectiunea de functionare 30.09.2013
» Indicatori V10 -
» Buget -
» Bilant - pe anul 2013
» Buget local pe anul 2014 - Sectiunea de dezvoltare
» Buget local pe anul 2014 - Sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2014 si estimari pentru - anii 2015-2017
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la 31.03.2014
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la 31.03.2014
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la 31.03.2014
» Balanta - sintetica
» Bilant - la 31.03.2014
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de dezvoltare la 31.03.2014
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de functionare la 31.03.2014
» Datalierea cheltuielilor - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de dezvoltare la 31.03.2014
» Detalierea cheltuielilor - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare la 31.03.2014
» Indicator - cheltuieli
» Indicator - cheltuieli din venituri proprii si subventii
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la 31.03.2014
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la 31.03.2014
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la 31.03.2014
» Contul de rezultat patrimonial - la 31.03.2014
» Contul de executie al bugetului local-venituri - sectiunea de dezvoltare la 31.03.2014
» Contul de executie al bugetului local-venituri - sectiunea de functionare la 31.03.2014
» Indicator - V02
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri - sectiunea de dezvoltare la 31.03.2014
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri - sectiunea de functionare la 31.03.2014
» Indicator - V10
» Balanta sintetica consolidata - la data de 30.06.2014
» Bilant - la data de 30.06.2014
» Anexa 14b - disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 30.06.2014
» Anexa 33 - situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de 30.06.2014
» Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de dezvoltare - 30.06.2014
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de functionare - 30.06.2014
» Indicatori - cheltuieli
» Detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de dezvoltare - la data de 30.06.2014
» Detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - la data de 30.06.2014
» Indicatori - cheltuieli venituri proprii
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.06.2014
» Situatia fluxurilor de trezorerie - incasari - plati - la data 30.06.2014
» Situatia fluxurilor de trezorerie - incasari - numerar -
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.06.2014
» Contul de executie al bugetului local - venituri - Sectiunea de dezvoltare - 30.06.2014
» Contul de executie al bugetului local - venituri - Sectiunea de functionare - 30.06.2014
» Indicatori - venituri
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri - Sectiunea de dezvoltare - 30.06.2014
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri - Sectiunea de functionare - 30.06.2014
» Indicatori - venituri
» Anexa 14b - disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 30.09.2014
» Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la 30.09.2014
» Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 30.09.2014
» Balanta Sintetica Consolidata - la data de 30.09.2014
» Bilant - la data de 30.09.2014
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare - 30.09.2014
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea dezvoltare - 30.09.2014
» Chetuieli -
» Detalierea Cheltuielilor - Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Sectiunea functionare - 30.09.2014
» Detalierea Cheltuielilor - Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Sectiunea Dezvoltare
» Indicatori -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.09.2014
» Situatia fluxurilor de trezorerie - Incasari - Plati - 30.09.2014
» Situatia fluxurilor de trezorerie - Incasari
» Contul de rezultat patrimonial - 30.09.2014
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare 30.09.2014
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de Functionare - 30.09.2014
» Indicatori -
» Contul de executie al insitutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - Sectiunea de Dezvoltare - 30.09.2014
» Contul de executie al insitutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - Sectiunea de Functionare
» Indicatori -
» Bugetul local pe anul 2015 - sectiunea dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2015 - sectiunea functionare
» Bugetul Local pe anul 2015 - si estimari pentru anii 2016-2018
» ANEXA 14B la data de 31.12.2014 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
» ANEXA 22 la data de 31.12.2014 - VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE
» ANEXA 33 la data de 31.12.2014 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
» ANEXA 34 la data de 31.12.2014 - Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor
» ANEXA 35A la data de 31.12.2014 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
» ANEXA 35B la data de 31.12.2014 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
» ANEXA 40BF la data de 31.12.2014 - Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
» BILANT - la data 31.12.2014
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - la data de 31.12.2014
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - la data de 31.12.2014
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - la data de 31.12.2014
» DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - la data de 31.12.2014
» DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - la data de 31.12.2014
» DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - la data de 31.12.2014
» SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - la data de 31.12.2014
» SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - la data de 31.12.2014
» CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL - la data de31.12.2014
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - la data de 31.12.2014
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - la data de 31.12.2014
» CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - la data de 31.12.2014
» CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - la data de 31.12.2014
» CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI - la data de 31.12.2014
» Anexa 14b la data de 31.03.2015 - disponibil din mjloace cu destinatie speciala
» Anexa 33 la data de 31.03.2015 - situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
» Anexa 40b la data de 31.03.2015 - situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
» Balanta - la data de 31.03.2015
» Bilant - la data de 31.03.2015
» Cont de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare - la data de 31.03.2015
» Cont de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare - la data de 31.03.2015
» Cont de executie - c02
» Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - la data de 31.03.2015
» Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de dezvoltare - la data de 31.03.2015
» Cont de executie - c10
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.03.2015 (1)
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.03.2015 (2)
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.03.2015
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare - la data de 31.03.2015
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare - la data de 31.03.2015
» Cont de executie - v02
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de dezvoltare - la data de 31.03.2015
» Cont de executie - v10
» Dare de seama - trimestrul II anul 2015
» Buget local pe anul 2015 - sectiunea de functionare
» Buget local pe anul 2015 - sectiunea de dezvoltare
» buget local pe anul 2015 - estimari pentru anii 2016-2018
» Buget local pe anul 2015 - sectiunea de dezvoltare - 29.09.2015
» Buget local pe anul 2015 - sectiunea de functionare - 29.09.2015
» Buget local pe anul 2015 - si estimari pentru anii 2016-2018 - 29.09.2015
» Anexa 14b - disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 30.09.2015
» Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 30.09.2015
» Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 30.09.2015
» Balanta sintetica consolidata - la data de 30.09.2015
» Bilant - Comuna Sendriceni - la data de 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Cont de executie bugetara -
» Detalierea Cheltuielilor - Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Sectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Detalierea Cheltuielilor - Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Cont de executie bugetara -
» Situatia Fluxurilor de Trezorerie - la data de 30.09.2015
» Situatia Fluxurilor de Trezorerie 1 - la data de 30.09.2015
» Situatia Fluxurilor de Trezorerie 2 - la data de 30.09.2015
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Contul de executie bugetara - Venituri -
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare - 30.09.2015
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - Sectiunea de functionare - 30.09.2015
» Contul de executie bugetara - Venituri -
» Bugetul local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 - Primaria Comunei Sendriceni
» Bugetul local pe anul 2015 - Sectiunea de dezvoltare - 24.11.2015
» Bugetul local pe anul 2015 - Sectiunea de functionare - 24.11.2015
» Propuneri Buget Autofinantare - 2016
» Propuneri Lista de investitii - 2016
» Propuneri Buget social - 2016
» Buget local pe anul 2016 - Sectiunea de dezvoltare
» Buget local pe anul 2016 - Sectiunea de functionare
» Buget local pe anul 2016 total - estimari pentru anii 2017-2019
» Buget local pe anul 2016 - Sectiune de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 - Estimari pentru anii 2017-2019
» Lista de investitii anul 2016 -
» Bilant, Cont de rezultat Patrimonial, Situatia Fluxurilor de Trezorerie, Venituri si Cheltuieli sectiunile de functionare si dezvoltare - la data de 30.06.2016
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2013-2019
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Disponibil - din mijloace cu destinatie speciala
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 30.09.2016
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 30.09.2016
» Balanta sintetica consilidata - la data de 30.09.2016
» Bilant - 30.09.2016
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli - sectiunea de dezvoltare 30.09.2016
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare 30.09.2016
» Decizia nr. 4 - a Sefului AJFP Botosani
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.09.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2016
» Contul de rezultat patrimonial - 30.09.2016
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare 30.09.2016
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare 30.09.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de dezvoltare 30.09.2016
» Contul de excutie al institutiilor publice finantate din venituri propri si subventi din bugetul local - venituri sectiunea de functionare 30.09.2016
» Bilant - 31.12.2016
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie II - 31.12.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie III - 31.12.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare - 31.12.2016
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de dezvoltare - 31.12.2016
» Venituri total - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare - 31.12.2016
» Cheltuieli - 31.12.2016
» Total cheltuieli din venituri proprii si subventii - 31.12.2016
» Total cheltuieli din venituri proprii si subventii II - 31.12.2016
» Detalierea cheltuielilor insitutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - 31.12.2016
» Detalierea cheltuielilor insitutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de dezvoltare - 31.12.2016
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 31.12.2016
» Situatia activelor fixe neamortizabile - 31.12.2016
» Situatia activelor fixe neamortizabile II - 31.12.2016
» Situatia modificarilor la structura activelor nete/capitalurilor - 31.12.2016
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 31.12.2016
» Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoariale - 31.12.2016
» Disponibil din mijloacele cu destinatie speciala - 31.12.2016
» Anexa 10 - Cheltuieli
» Anexa 10 - Cheltuieli II
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.03.2017
» Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local pe anul 2017 - Sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2017 - Sectiunea de functionare
» Dare de seama - Trim II. 2017
» Dare de seama - Trim III 2017
» Rectificare buget - luna august 2017
» Buget local - pe anul 2018
» Bugetul local pe anul 2018 - si estimari pentru anii 2019-2021
» Bugetul local pe anul 2018 - Sectiunea de Functionare
» Bugetul local pe anul 2018 - Sectiunea de Dezvoltare
» Bilant - trimestrul I - 2018
» Bilant - 31.12.2017
» Dare de seama Trim 2 2018 -
» Darea de seama - Trim I, 2019
» Rectificarea de buget - 23.05.2019
» Bugetul initial - 2019