PRIMARIA COMUNEI SENDRICENI

Judetul Botosani

PROIECTE INVESTITIONALE

    Serviciul de salubrizare - se are in vedere salubrizarea comunei
 • Obiective/prioritati:
  • achizitionarea si montarea de pubele, containere si alsi recipienti
  • colectarea selectiva a deseurilor menajere
  • achizitionare unui mijloc de transport deseuri, gunoi menajer
 • Serviciul de iluminat public - se preconizeaza realizarea unor investitii in acest domeniu precum:
  • extinderea retelei de iluminat public
  • realizarea unui iluminat festiv in zona de centru al comunei si satelor componente
    Aceste investitii necesita elaborarea de SF, proiecte, identificarea resurselor umane, materiale si financiare necesare realizarii investitiilor.
    Serviciul de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate
    Investitii:
 • alimentarea cu apa
 • racordarea  la reteaua de apa si canalizare a gospodariilor
 • constructia unei statii de epurare a apei
    Momentan activitatile de igienizare, curatenie a spatiilor verzi, demolare de santuri si podete, dezapezirea, se fac de catre muncitori, beneficiari ai Legii 416/2001.
    Alimentarea cu apa potabila si canalizare. In comuna Sendriceni in anul 2006 figurau inregistrate un numar de 894 fantani. In prezent comuna este racordata la reteaua proprie de distributie, avand un numar de 118 familii racordate.
    Alimentarea cu energie electrica
a comunei Sendriceni se realizeaza cu, bine distribuite pe intreaga suprafata a acesteia, reusindu-se astfel alimentarea in bune conditii a tuturor consumatorilor existenti. Iluminatul public satisface si el nevoile a peste 4470 locuitori.
    Nu exista un sistem centralizat de canalizare si nici un sistem de colectare a deseurilor, aceasta fiind in mod necorespunzator rezolvata, cu ajutorul closetelor uscate si a latrinelor din gospodariile localnicilor.
    In cadrul comunei Sendriceni, serviciile comunitare de utilitati publice sunt gestionate direct, de catre administratia publica locala, aceasta asumandu-si  responsabilitatile ce ii revin, potrivit Legii, cu privire la furnizarea, prestarea acestor servicii si la administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente.


    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

Fisiere: