skip to Main Content

PRIMĂRIA COMUNEI SENDRICENI

Județul Botoșani

Plăți online

Comuna este un locaș frumos al naturii, deține zone cu rezervații naturale, iazuri de agrement.

Biserica Horlăceni "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena"

Biserica Stracova "Intrarea Maicii Domnului în biserică"

In calitate de primar al comunei, adresez un sincer bun venit tuturor celor care ati accesat acest site, in numele comunitatii acestei comune, administratiei publice locale si al meu personal. Ne dorim ca pe aceasta cale sa venim in sprijinul cetatenilor, oferindu-le dreptul la informatia produsa si gestionata de administratia publica locala si, in acelasi timp, sa fim o fereastra deschisa permanent tuturor celor ce vor sa cunoasca comuna si pe oamenii acestor locuri.

Primar

Dohotariu Marin

Viceprimar

Prozoreanu Dănuțu

Secretar General

Martin Ioan Cristian

Contabil

Puntea Rodica

Teritoriul comunei Şendriceni este aşezat în partea de nord-est a judeţului Botoşani, bazinul superior al Pârâului Jijia, în amonte de confluenţa acestuia cu Pârâul Buhai. Din punct de vedere fizico-geografic se află în zona de contact a Câmpiei Moldovei cu Podişul Sucevii, microzonă numită Dealurile Ibăneştilor.

Faţă de Municipiul Dorohoi se află la o distanţă de 6 km, într-un ţinut deluros cu altitudine redusă, media fiind în jur de 200 m. Suprafaţa totală a comunei este de 6343 ha.
Prin aşezarea geografică teritoriul comunei Şendriceni aparţine zonei depresionare Botoşani-Dorohoi, la contactul dintre Câmpia Moldovei şi Dealurile Ibăneştiului (afirmaţie făcută de V. Bacauanu – Studiu geografic – Câmpia Moldovei)
Cele două văi largi din apropiere, cea a Siretului la vest şi cea a Prutului în est respectiv la 15 km a doua.

Numele localităților aflate în administrație: Şendriceni, Pădureni, Horlăceni.

Grup Scolar „Alexandru Vlahuta” Sendriceni

Telefon: 0231-620429
Telefon: 0231-610124

Scoala Generala Nr. 1 cu clasele I-VIII, Padureni

Telefon: 0231-620542

Politia Sendriceni

Telefon: 0231-620440

Dispensar uman Sendriceni

Telefon: 0788-099806

 

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală au fost extinse, reabilitate, modernizate, dotate și racordate la utilități 3 corpuri de clădire ale Școlii Gimnaziale Alecu Ivan Ghilia, investiție în valoare de 2,7 milioane de lei. Aceleași lucrări au fost efectuate, prin același program, și la Școala Primară Victor Isăceanu din Pădureni, valoarea acestora fiind de aproximativ 1 milion de lei.

De asemenea, primarul și echipa sa au obținut finanțare de la Agenția de Dezvoltare Regională NORD EST pentru construirea și dotarea Grădiniței cu program normal de la Școala Gimnazială Alecu Ivan Ghilia, suma fiind de 778.000 lei

În ultimii doi ani au fost alocate sumele necesare organizării și susținerii, în colaborare cu parohiile din comună, a unei tabere de vară pentru o sută de copii din toată comuna. Pentru socializare, pentru timp de calitate, pentru activități educaționale și recreative, de care copii de la sate au nevoie mai ales în perioada vacanței de vară.

Un alt proiect important din comuna Șendriceni este noul Cămin cultural, construit de la zero cu fonduri de la Compania Națională de Investiții. Proiectul, în valoare de aproape 2 milioane de lei, oferă locuitorilor comunei un spațiu adecvat pentru manifestările culturale, primul construit în acest scop în ultimii 40 de ani.

Horlăceni este cea mai veche așezare din Moldova, după cum consemnează documentele istorice.

Arinișul de la Horlăceni este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip forestier), situat în județul Botoșani, pe teritoriul administrativ al comunei Șendriceni.

Rezervația naturală aflată în Câmpia Jijiei, în partea vestică a satului Horlăceni, are o suprafață de 5 ha, și reprezintă o arie de protecție pentru specia arboricolă de arin negru (Alnus glutinosa), care vegetează pe o suprafață de 0,70 ha, în perimetrul rezervației.

Ultima actualizare: 16:50 | 4.12.2023

Back To Top
Sari la conținut